KAIROS

KAIROS
×

KAIROS

1701 Caqui

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1701 Caqui

×

KAIROS

1702 Emerald

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1702 Emerald

×

KAIROS

1703 True Blue

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1703 True Blue

×

KAIROS

1704 Chocoloate Forest

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1704 Chocoloate Forest

×

KAIROS

1705 Chalk

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1705 Chalk

×

KAIROS

1706 Concrete

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1706 Concrete

×

KAIROS

1707 Duck Bill

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1707 Duck Bill

×

KAIROS

1708 Cuoio

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1708 Cuoio

×

KAIROS

1709 Caramel

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1709 Caramel

×

KAIROS

1710 Plomo

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1710 Plomo

×

KAIROS

1711 Cenere

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1711 Cenere

×

KAIROS

1712 Grafite

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1712 Grafite

×

KAIROS

1713 Ardesia

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1713 Ardesia

×

KAIROS

1714 Lucky

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1714 Lucky

×

KAIROS

1715 Elefant

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1715 Elefant

×

KAIROS

1716 Doeskin

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1716 Doeskin

×

KAIROS

1717 Dream

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1717 Dream

×

KAIROS

1718 Nude

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1718 Nude

×

KAIROS

1719 Cangaroo

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1719 Cangaroo

×

KAIROS

1720 Vison

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1720 Vison

×

KAIROS

1721 Ematite

Thickness: 1.2mm-1.4mm Average Size: 5.0+ SQM Hides: European
Detailed

KAIROS

1721 Ematite

< 1 > proceed page